“Niet in de afzondering zullen we onszelf ontdekken, maar onderweg, in de stad, in de menigte, als ding onder de dingen, als mens onder de mensen”

- Jean Paul Sartre -

4itruvian communications


4itruvian is een community van professionals die op een eigen wijze en hedendaagse manier advies uitbrengt aan organisaties om op een duurzame en creatieve manier impact te creëren. Onder begeleiding van 4itruvian, worden middels co-creatie en inspirerende design-sessies, doelen helder en de route naar impact uitgestippeld. 
 
Missie: 
4itruvian kan organisaties op een heldere en inspiratievolle manier begeleiden hun impact te vergroten, middels het 4i-communicatiemodel.