Identificatie


Expertise 4itruvian   

4itruvian vertegenwoordigt een netwerk van professionals met expertise in verschillende domeinen (ICT, defensie, ambtelijk beleid, breedte & topsport, primair-, voortgezet-, speciaal en hoger onderwijs in, kunst en cultuur, wetenschappelijk onderzoek, zorg, land en tuinbouw). Deze grote diversiteit creëert tezamen een professionele ontwikkelgemeenschap die transfers  (Transfer of Learning) tussen contexten; leergebieden, organisaties en dienstverlening zichtbaar en mogelijk maakt.
Transfer of Learning is een bekend fenomeen in meerdere disciplines (Judd, 1908). Het zoeken naar elementen die in meerdere contexten betekenisvol zijn biedt ruimte aan de kennis en ervaringen van eenieder om impact te creëren bij een ander of in een andere context.
De rol die de professionals van 4itruvian aannemen is er een die past bij uw ervaring en kennis – daarna zullen de professionals met hun ervaring en kennis, hun licht laten schijnen op uw organisatie.

Transfer of Learning 

Uit uw organisatie wordt informatie geïdentificeerd die gekoppeld kan worden aan de kennis en ervaring van de professionals van 4itruvian.  
Dit leidt tot overeenkomsten en verschillen tussen ervaringen en kennis binnen de verschillende contexten. Door met een generieke ‘taal’ te communiceren, zullen deze verschillen en overeenkomsten het mogelijk maken om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld; hoe wordt er in de topsport doelgericht gewerkt aan prestaties met een team? En... waar komt creativiteit vandaan in de kunst? Het antwoord op deze vragen kan zeer relevant zijn voor vele organisaties - om te leren efficiënt en doelgericht de eigen opdracht creatief en efficiënt in te vullen.
4itruvian begeleidt deze complexe en interessante processen met als doel de impact van een organisatie te vergroten.  

Community building  

Een belangrijke kiem voor het succes van ons concept zit in de dynamische kracht van het vormgeven van een learning community, zowel in- als extern georiënteerd. Het besef dat het geheel meer is dan de som der delen geeft gestalte aan een dynamisch groepsproces!
Uw klant; het publiek/ de bezoeker moet zich kunnen identificeren met uw informatie die het probleem of de vraag oplost voor hen. Deze manier van denken gaat ervan uit dat ieder individu een eigen vraag en behoefte heeft en deze opgelost en bevredigd kan worden met de juiste informatie indien deze makkelijk vindbaar en vrij toegankelijk is. Om dit proces betekenisvol te vervolgen wordt er na het beschrijven van de identiteit gestart met het blootleggen van de te behalen impact. Wat is de verwachtging, waar gaan we naar toe, wat moeten we realiseren, moet er worden opgelost en waarom dat zo is?  
  
Ons team van professionals is in staat zich in korte tijd te verdiepen in uw team, afdeling of bedrijf met als doel om naast uw specifieke kennis en ervaring een breder blikveld te schetsen. Deze gezamenlijke gecreëerde uitgangspunten leidt tot een kritische reflectie op de huidige identiteit en processen van uw team, afdeling of bedrijf. Daarna is het mogelijk om met deze kritische reflectie vast te stellen of de huidige identiteit moet worden bijgesteld of samen opnieuw moet worden gecreëerd.
Ons team helpt u hiermee, niet door alleen aanbevelingen te geven over identiteit, maar ook door daadwerkelijk met u samen op te trekken om impact te creëren.  


Twee-spiralen - Verschil in kennis en ervaring van professionals heeft grote waarde voor verschillende contexten. "Contexten hebben meer gemeen dan dat ze verschillen"


Persoonlijke identiteit - eenieders kennis of ervaring kan het verschil maken voor een ander!