Impact creatie


Genereren van impact

De wereld waarin we leven verandert snel en dat vraagt om nieuwe strategieën die loskomen van de dagelijkse hectiek.
Het team van 4itruvian maakt gebruik van eigentijdse werkvormen die starten bij de identiteit van de organisatie. Via kleine en concrete stappen iteraties wordt het eigen verhaal duidelijk; o.a. door gebruik te maken van het communicatiemodel van Frank Dance (1969), story telling en andersoortige werkvormen wordt tijdens het ontleden van de vraagstukken al gewerkt aan de toekomstige strategie.  
De werkwijze start met luisteren en vragen stellen, waarna gerichte suggesties en inspiratiesessies kunnen leiden tot nieuwe inzichten. In het proces van impactvolle communicatie en processen zullen wij eerst een tweetal stappen voor u uitwerken; een inspiratie sessie over onze filosofie en visie en daarna zal ons team een oplossing voor een probleem of kans voor u als ‘prototype’ voordragen. Mocht u daarna geïnteresseerd zijn, dan zal er via een op maat gemaakte aanpak bijgedragen worden aan uw (eventueel met ons samen opgestelde) doelstellingen en oplossingen, om de vooraf samen opgestelde impact te vergroten.
De reflectie en de borging op het gehele proces zal plaats vinden via onze 4i-model.  
 
Een van de opties die wij u bieden is om informatie inspiratie- en impactvol te communiceren via een online-instrument.
In nauwe samenwerking u en met de ICT-professionals binnen ons team (co-creatie) zal de geordende informatie wereldwijd zichtbaar gemaakt kunnen worden, echter een gesloten portaal voor uw bedrijf is natuurlijk ook mogelijk. Op deze manier kan informatie voor uw doelgroep inspiratie zijn of een oplossing voor een probleem; de impact die u wenst!  


Het werkende mechanisme - 4i model.

Iteraties - werken met kleine stappen richting een doel.