Informatie


Een mensgeoriënteerde aanpak - Filosofie 4itruvian  

4itruvian is, zoals de naam al doet vermoeden, geïnspireerd op de ‘mens van Vitruvius’, o.a. getekend door Leonardo da Vinci (1490 ad). De mens van Vitruvius is een symbool voor de mens als centraal middelpunt in het universum.
Binnen onze fenomenologische en mensgerichte visie staat; respecteren en waarderen van mensen en hun verschillende expertises, ervaringen en onderbouwde meningen centraal. Op deze uitgangswaarden is ons 4i communicatieconcept ontwikkeld.
Eenieder heeft door zijn achtergrond; omgeving, opvoeding, kennis en ervaringen, ideeën en overtuigingen hoe processen zouden moeten verlopen. Hoe we het ook wenden of keren, als we onze eigen visie niet loslaten en breder kijken, missen we de overtuigingen - kennis en ervaring van anderen. Juist deze overtuigingen kunnen een verrijking zijn op meerdere vlakken. Privé, maar ook zakelijk en specifiek tussen mensen op de werkvloer en werkprocessen. De fenomenologie biedt een heel mooie invalshoek om te leren wat anderen ‘zien’ met hun ‘ogen’ en waarom zij handelen zoals ze handelen.
Concreet, binnen een bedrijf kunnen er verschillende opvattingen zijn over welke koers er gevaren moet of kan worden. Door elkaars standpunten te bekijken en u zelf te realiseren dat u onderdeel bent van het totale geheel, kunnen processen geoptimaliseerd worden en wordt er een omgeving gecreëerd die inspireert.   

De kunst van het ordenen van informatie  

Binnen organisaties is er veel specifieke kennis en ervaring aanwezig. Deze specificiteit is belangrijk, cruciaal zelfs, als het gaat over de dagelijkse invulling van processen. Echter, om visie en richting te bepalen is een brede en generieke blik buiten de eigen context belangrijk om het blikveld te verruimen en koers te bepalen. Leidt de bestaande informatie binnen uw organisatie tot de juiste keuzes? En hangt deze samen met uw identiteit? 
Uw identiteit en ideeën zijn voor ons het uitgangspunt om samen naar ‘buiten’ te kijken. Wat is er nog meer in de wereld ‘te koop’ om uw koers en processen invulling te geven. Werkvormen, zoals design-sessies, masterclasses, werkbezoeken en inspiratiesessies zijn onderdeel van onze strategie. Hierin herkent u het overstijgende karakter van onze aanpak. Leer van een ander!  
Onze aanpak is ontstaan uit het idee dat complexe informatie vraagstukken kunnen worden vereenvoudigd door informatie op abstractie te ordenen en specifiek voor u weer in elkaar te steken. De vraag die wij u steeds zullen stellen is “wie bent u?” en “wat is uw doel?”. 


Informatieverwerking - het ordenen van kennis en ervaring.

.