Privacyverklaring


Privacy & Cookies
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van 4itruvian B.V.. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Als functionaris voor gegevensbescherming hebben wij Wouter Hebbink aangewezen (wouter@4itruvian.com). 

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met je geregistreerde gegevens. Jouw info is nodig om met je in contact te komen over door jou ingestuurde of geüploade content. De verwerking is noodzakelijk om je deze diensten te kunnen leveren. 

Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens. In sommige gevallen zijn wij verplicht bepaalde gegevens van jou te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op onze websites of apps onrechtmatig is tegenover die derde. We zullen dan uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Cookies
Wij plaatsen cookies en gebruiken soortgelijke technieken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Via deze cookies verwerken wij je IP-adres, device ID en de tijdstippen waarop je in- en uitlogt. Dit doen wij ten behoeve van logging, AB testen en overige technische functionaliteiten, om spammers en trollen tegen te gaan en voor debugging. Wij doen dit op basis van toestemming, die je geeft door de cookieverklaring van de website of app die je bezoekt te accepteren. 

Zogenaamde 'tracking cookies' door ons geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties. De privacy verklaringen zijn van toepassing. 

Meer informatie algemene informatie over cookies en vind je hier.

Bewaartermijn
We bewaren je gegevens zolang nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Jouw rechten
Wil je je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, ons gebruik daarvan beperken, bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw gegevens of je gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere partij? Neem dan contact op via info@4itruvian.com. Intrekken van toestemming doe je eenvoudig door je cookies te verwijderen. 

Klachten kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Tot slot
Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.